Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés
A PbP konzorcium egésze elkötelezett a személyes adatok védelmét illetően. Kérjük, olvassa el az alábbi, az Ön által igénybe vehető PbP szolgáltatásokra érvényes Adatvédelmi szabályzatot. Egyes PbP szolgáltatások biztosítása érdekében szükségünk lehet elkérnünk néhány személyes adatát.
Az Adatvédelmi szabályzat követendő a PbP platform által begyűjtött adatok alábbi eseteiben:
• a felhasználó személyes adatainak gyűjtése és felhasználása;
• sütik (cookie-k) használata;
• információbiztonság;
• információk megosztása.
Amikor Ön személyes adatot közöl a PbP platformmal, kötelesek vagyunk azt a Görögországban és az Európai Unióban hatályos jog szerint kezelni.
A PbP projekt az EU támogatásával valósul meg, ezért adatkezelési gyakorlatunkban az Európai Adatvédelmi Biztos által kibocsátott irányelveket is követjük, ld.:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/guide/index_en.htm
A PbP megfelel a személyes adatok védelméről szóló alapvető uniós jogszabály, az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK – a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló – irányelve előírásainak. Az irányelv átültetésre került a tagországok joganyagába. A dokumentumot elolvashatja a következő webcímen:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:HTML
A PbP portál más, külső weblapokra mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Ezek a weblapok a saját adatvédelmi szabályzatuk szerint kezelik azokat a személyes adatait, amelyeket a webhely látogatása során vagy Ön ad meg, vagy a laphoz tartozó sütik gyűjtik. E lapok adatkezelési gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget; a webhelyek szolgáltatásait csak saját felelősségére használhatja.

2) Személyes adatok gyűjtése
Amikor regisztrál a PbP szolgáltatásaira, előfordulhat, hogy elkérjük némely személyes adatát, pl. kapcsolatfelvételi adatokat. Ön az adatainak a kért mezőkbe való bevitelével lehetővé teszi, hogy a Platform a kiválasztott szolgáltatásokat biztosítsa Önnek. Bizonyos esetekben a Platform sütiket is használ (a részleteket ld. lentebb) és rögzíti a felhasználó IP címét. Ezeket az információkat nem használjuk fel felhasználói profil építésére, a régi naplóállományokat pedig rendszeresen töröljük. Az Ön IP címét felhasználjuk arra, hogy meghatározzuk, Európából igényli-e a szolgáltatásainkat. Személyes adatait csak addig kezeljük a rendszerünkben, ameddig ez a kapcsolódó szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. Amennyiben PbP felhasználói regisztrációját törölni kívánja, ennek megtörténte után személyes adatai adminisztrációs célból még egy évig megmaradnak rendszerünkben, mielőtt automatikusan törlődnének. Amennyiben valamely PbP szolgáltatás keretében tartalmat szolgáltat, azt az általános szabály szerint csak addig tároljuk, amíg jelenléte ésszerű mértékben szolgálja a közlés eredeti célját.

3) Személyes adatok felhasználása
A PbP csak a következő célokra használja az Ön személyes adatait: az Ön megkeresése az Ön által igényelt szolgáltatásokkal kapcsolatban (pl. jelszó-emlékeztető megküldése, vagy értesítés valamely szolgáltatás karbantartás miatti szüneteltetéséről); az Ön megkeresése Ön által megosztott tartalommal kapcsolatban, beleértve a naplózásra kerülő adatokat. PbP szolgáltatások igénybe vétele esetében szervergépeink automatikusan rögzítik azokat az adatokat, amelyeket az Ön böngészője küld, amikor csak rálép egy weboldalunkra. A szerver naplók tartalmazhatják a következő információkat: az Ön webkérése és ennek dátuma és időpontja, az Ön IP (internetprotokoll) címe, a böngészője típusa és nyelve, valamint egy vagy több süti, amely esetleg egyedileg azonosítja az Ön böngészőjét.

4) Sütik
Amikor használja a PbP rendszert, előfordul, hogy ún. sütiket (cookie-kat) küldünk az Ön számítógépére, amelyek egyedileg azonosítják az Ön böngészőjét. A sütiket arra használjuk, hogy javítsuk szolgáltatásaink színvonalát – az által, hogy tárolják a felhasználói beállításokat, vagy rögzítik a felhasználási szokásokat, pl. a keresési módokról. A legtöbb böngésző az alapbeállítása szerint fogad sütiket, de lehetősége van beállítani, hogy böngészője minden sütit visszautasítson, vagy mindig jelezze, ha süti érkezett. Azonban, amennyiben a sütik fogadását kikapcsolja, néhány funkció és szolgáltatás esetleg nem fog megfelelően működni.

5) Információbiztonság
Az általunk kezelt adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük az illetéktelen hozzáféréstől, módosítástól, közzétételtől és törléstől. Ide tartozik az adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatunk, valamint biztonsági intézkedéseink rendszeres belső felülvizsgálata, továbbá a személyes adatokat tároló rendszereink fizikai védelme illetéktelenek hozzáférésétől. A személyes adatokhoz való hozzáférést azokra a moderátorokra és rendszergazdákra korlátozzuk, akiknek ezen információk ismeretére szükségük van a szolgáltatások működtetése, fejlesztése és javítása érdekében.

6) Információk megosztása
A regisztrációja során megadott minden adatát bizalmasan kezeljük, kivéve amennyiben a jog megköveteli vagy megengedi az ilyen adattovábbítást (pl. kormányzati vagy rendészeti szerveknek), vagy az alábbi, 7. pont szerinti esetekben.

7) Sértő vagy kifogásolható tartalmak a PbP rendszerén
Amennyiben a PbP rendszerében bárhol sértő és/vagy kifogásolható közlést helyez el, vagy romboló magatartást folytat, fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatait is felhasználva gátoljuk meg az ilyen viselkedést. Ha alapos okunk van feltételezni, hogy bármely releváns nemzeti, nemzetközi vagy európai jogszabályt megsértett (pl. mert az Ön által közzétett tartalom sértheti más személy jó hírnevét), felhasználhatjuk személyes adatait, amikor a tartalomról és a cselekményről értesítünk bizonyos harmadik feleket, így az Ön internetszolgáltatóját és rendészeti hatóságokat.

8) 18 évesnél fiatalabb felhasználók
A 18 évesnél fiatalabb felhasználóknak ki kell kérniük szülőjük vagy gyámjuk beleegyezését minden alkalommal, mielőtt személyes adatot közölnének a PbP rendszerével. Ilyen beleegyezéssel nem rendelkező felhasználóknak tilos személyes adatokat közölni velünk.

9) Hozzáférés a kezelt saját személyes adatokhoz
Az Ön esetében hatályos adatvédelmi törvényben részletezettek szerint Ön jogosult másolatot kérni a PbP által kezelt személyes adatairól, valamint kezdeményezni bármely hibás adat helyesbítését.

10) Az Adatvédelmi Szabályzat módosulása
Ez az Adatvédelmi Szabályzat időről időre módosulhat, ezért javasoljuk, hogy ellenőrizze, mielőtt bármely PbP szolgáltatás keretében ismételten személyes adatot közölne. A szabályzat legutóbbi változtatásainak dátumát mindig feltüntetjük ezen a lapon.

11) Kapcsolatfelvétel a PbP moderátoraival az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban
Ha az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, juttassa el hozzánk a "Kapcsolatfelvétel" lapon szereplő információk szerint.