Hogyan kapcsolódhat be!

Hogyan működik a Puzzled by Policy platform?

                     

 

Amennyiben a platform segítségével csak tájékozódni szeretne, vagy csak az "Áttekintés" rovatban található kvízt kívánja kitölteni, nincs szüksége regisztrációra. Ha úgy véli, a vitákba is be fog kapcsolódni, legjobb, ha máris regisztrálja magát felhasználóként. Ehhez, kérjük, kattintson a lap tetején a "Belépés | Regisztráció" gombra!
1) Ha Ön regisztrált felhasználó a Facebookon, kattintson a Facebook kapcsolódás ("f Connect") gombra. Ezzel összerendelheti felhasználói fiókjait: a Facebooknál használt belépési adatai szolgálnak majd a Puzzled by Policy (röviden: PbP) portáljára történő belépéséhez is.
2) Ha nem szeretné Facebook fiókját a belépéshez használni, vagy nem rendelkezik ilyennel, adatai megadásával és a "Regisztráció" gomb lenyomásával hozza létre PbP felhasználói fiókját.

Hogyan kell belépni?
Ha Ön saját Facebook felhasználói fiókját felhasználva regisztrált a PbP platformon, kattintson a Facebook kapcsolódás ("f Connect") gombra. Amennyiben külön felhasználóként regisztrált, adja meg a felhasználónevét (vagy email-címét) és jelszavát a belépéshez.

Milyen nyelven használhatom a platformot?
Az oldal jobb felső részén kétbetűs országkódokat, illetve zászlókat láthat; itt lehetősége van kiválasztani, hogy öt nyelv (magyar: HU, angol: EN, görög: EL, olasz: IT, spanyol: ES) közül melyiken jelenjenek meg Ön számára a portál tartalmai.

Hogyan használjam a Policy Profilert (PP)?
-> A honlapon kattintson az első kép ("Áttekintés") alatti "Start" gombra.
-> Válasszon országot! A szakpolitikával kapcsolatos, a kvíz során kikristályosodó álláspontját a kiválasztott országban működő (korábban általunk fölkeresett) szervezetek véleményével fogjuk majd összevetni.
-> Ha a "Start" gombra kattint, elindul a PP kvíz. Szakpolitikai kérdésekre adható lehetséges válaszokat olvashat, Ön pedig megjelölheti, hogy ezekkel mennyire ért egyet. Válasszon az ötfokú skála értékei közül ("Teljesen egyetért" ... "Egyáltalán nem ért egyet"), vagy - ha nem érzi magát kellően tájékozottnak a döntéshez - megjelölheti a "Nincs véleménye" opciót is. A képernyő jobb oldalán 1-3 csillaggal azt is jelezheti, hogy Ön szerint az adott kérdés mennyire fontos.
-> Ha végigment a kérdéseken, a következő oldalon demográfiai adatokat kérünk Öntől. Miután ezeket megadta, kattintson az "Elküld" gombra. Ha inkább nem ad meg ilyen adatokat, használja a "Kihagy" gombot. Adatait csak statisztikák készítéséhez, a platform hatékonyságának értékelésére használjuk.
Végül az eredmények oldalára jut, mely grafikusan, három diagram segítségével összegzi az Ön szakpolitikai preferenciáit.
• 1. diagram: az Ön és az érdekelt szervezetek álláspontját egy-egy színes koronggal ábrázolja a kérdések kiválasztott körében (alapesetben minden kérdéscsoport aktív).
• 2. diagram: oszlopdiagram, mely százalékos formában mutatja a felhasználó és az érdekelt szervezetek közötti véleményegyezést (a 100% az összes kérdésben azonos véleményt jelent).
• 3. diagram: az összes felhasználó álláspontját elhelyezi a föltett szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban. A felhasználók országonkénti csoportjait (Görögország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország) külön-külön is megtekintheti.


Megoszthatom másokkal az eredményemet?
Az Ön álláspontját kifejező eredményt megoszthatja közösségi hálókon, pl. a százalékos véleményegyezés értékét elküldheti a Facebook üzenőfalára.

Hogyan menthetem el az eredményemet?
Lehetősége van regisztrálni a PbP platformon és elmenteni a válaszait. Így később visszatérhet, hogy akár egyenként módosítsa azokat, vagyis akkor már nem kell feltétlenül minden kérdésen végigmennie. (Azonban a regisztráció nem feltétele a kvíz kitöltésének.) Ilyen esetben is újrakezdheti a kvízt az elejétől, ha az "Eredmény" oldalon az "Újrakezdés" gombra kattint.

Mire jó a felugró ablak a kvíz utolsó oldalán?
A kvíz végén a rendszer olyan vitákat ajánl a figyelmébe, amelyek feltehetőleg érdeklik Önt. A javasolt témák olyan kérdéscsoportokba tartoznak, amelyekben a legkategorikusabb válaszokat adta (teljes egyetértését, illetve elutasítását fejezte ki). Amennyiben minden állásfoglalása inkább semleges vagy mérsékelt volt, a rendszer az egyik aktuálisan népszerű vitát fogja javasolni.
A felhívásban elhelyezett linkre kattintva a "Vita" felület (U-debate) egy témacsoportjához jut. A témacsoportok megfeleltethetők az "Áttekintés" (Policy Profiler) kérdéscsoportjainak, így olyan témákkal találkozhat, amelyek relevánsak a PP keretében megválaszolt kérdések szempontjából.

Hogyan kell használni a PbP fórumát (U-debate)?
A honlapról a "Vita" opciót választva juthat a U-debate felületére. Itt is megtalálhatja a jobb felső részen a zászló ikonokat, amelyekkel a menük, gombok és tartalmak az Ön által kívánt nyelvre állíthatók. A U-debate-ben szabadon böngészhet, elolvashatja a vitákat, megismerheti a statisztikákat (Rovatok, Témák, hozzászólások száma stb.), vagy azt, hogy épp mely felhasználók vannak bejelentkezve. Amennyiben a vitákhoz hozzá is kíván szólni, rendelkeznie kell regisztrációval és be kell jelentkeznie.
A U-debate kezdőoldalának felső részén öt gombot talál, amelyekkel felfedhetők vagy elrejthetők a platform kipróbálásában részt vevő országokban indított (illetve az egész Európát érintő) vitarovatok. Egyszerre több, vagy akár az összes helyszín rovatait is láthatóvá lehet tenni (pl.: Olaszország, Magyarország és Európa).

Hogyan lehet hozzászólni a vitákhoz?
A hagyományos webes fórumok alig-alig szabályozzák a vélemények megosztásának módját. Ez kényelmes a felhasználónak, de ahogy a posztok/hozzászólások gyűlnek, egyre nehezebb áttekinteni, hogy mi minden hangzott már el. Erre sokaknak nincs ideje, így előfordul, hogy ők a véleményükkel, vagy annak egy részével csupán megismétlik, amit korábban már mások is leírtak. Ebből kifolyólag a következő felhasználónak még több mindent kellene áttekintenie...
A PbP fóruma újfajta megközelítést alkalmaz. Minden hozzászólást annak szerzőjének be kell sorolnia a "Fölvetés", "Javaslat", "Indoklás", "Ellenérv", vagy "Megjegyzés" kategóriák valamelyikébe. Ezek a kategóriák a kapcsolat jellegét fejezik ki az aktuális poszt és a között, amelyhez hozzászól. Az azonos Témából kinövő, egymásból ágazó posztok összességét vitafának nevezzük.
A tapasztalatok alapján javasoljuk a viták egyfajta természetes lefolyásának követését. Elsőként valaki felhívja a figyelmet egy, a Témába vágó problémára vagy kihívásra - ezt leginkább Fölvetésként érdemes megosztani. A Fölvetések egy vagy több alternatív megoldási Javaslatot indukálnak. Ezekre Indoklások és Ellenérvek érkeznek, melyek rendre alátámasztják, vagy vitatják a javasolt megoldásokat. Végül - bármely fajta hozzászóláshoz - a felhasználók Megjegyzéseket is kapcsolhatnak, amikor semleges vagy bizonytalan hozzáállásból adatokat szolgáltatnak, magyarázatot kérnek, összefüggésekre világítanak rá, vagy csak nem tudják hozzászólásukat más, jellegzetesebb típusba besorolni.
Úgy is tekinthet a U-debate fórumra, mint egy, a gondolatai rendszerezését támogató eszközre. Ez úton arra szeretnénk Önt bátorítani, hogy próbálja meg mondanivalóját annyi darabra bontani, amennyi állítást az tartalmaz. Ezeket az elemi állításokat könnyebb kategorizálni, és másoknak is könnyebb lesz ezekhez hozzászólni, mivel megtehetik, hogy csak azt a részt támogatják, vagy vitatják, amelyiket szeretnék, érintetlenül hagyva mindazt, amihez nincs hozzáfűznivalójuk. Gyakori például, hogy emberek azonos problémákat érzékelnek, "csak" a kivezető útban nem értenek egyet. Vagy egyetértenek a megoldásban, csak éppen más-más okból, miközben mások indokait akár teljességgel elutasítják.
Olykor úgy tűnhet Önnek, hogy hozzászólását jobb lenne a fent ismertetett, javasolt módtól eltérően befűzni a vitába. Ennek az is lehet az oka, hogy vagy az előző poszt, amelyhez hozzászólna, vagy az Ön tervezett hozzászólása valójában összetett üzenetet hordoz, saját, belső struktúrával. Az utóbbi esetben kérjük, fontolja meg, hogy hozzászólását több részletben közölje, amivel érvstruktúráját mások számára is világossá teheti.

Hogyan indulnak a viták?
Talán felmerült Önben a kérdés, hogy a U-debate első Rovatai és Témái hogyan kerültek kiválasztásra. A PbP vitái jelenleg elsősorban a migrációról szólnak. Ehhez egy, a bevándorláspolitikában jártas szervezet először megvizsgálta a vonatkozó, hatályban lévő nemzeti és EU szintű jogszabályokat és az ezeket övező vitákat. A kiválasztott rovatok általában rokoníthatók jogszabályi fejezetekkel, és az Unió nagy részében aktuális, de a tagállamok által különbözőképpen kezelt kihívásokat ölelnek fel. Ezek a kihívások aztán a platform kipróbálásában résztvevő egyes országok Témáiként jelennek meg.
Ön is hasznosnak találhatja azt a megközelítést, hogy rámutasson egy szakpolitika megkérdőjelezhető elemeire, s ezzel részt vegyen a szabályozás utókövetésében. Kritikáinak elhelyezésére kétféle megközelítést javaslunk. Egyrészt: a megfelelő vitatéma alatt közvetlenül besorolhatja "Fölvetésnek" (ld. a "Hogyan lehet hozzászólni a vitákhoz? " " részt is). Másrészt: mélyebben megalapozhatja hozzászólását azzal, ha "Fölvetésként" először közli a szakpolitika vagy annak releváns része által kezelni kívánt problémát (ha korábban még senki nem posztolta), majd "Javaslatként" röviden összefoglalhatja a szabályozás által javasolt (és Ön által kifogásolni kívánt) megoldást; végül ehhez - az "Ellenérv" típust kiválasztva - hozzákapcsolja saját fenntartásait.
Amennyiben Ön olyan, újonnan felmerülő problémák szószólója, amelyek kezelésére a jog láthatóan még nem, vagy csak alig-alig vállalkozott, akkor az üzenete lényegét valószínűleg "Fölvetésként" (és esetleg ehhez kapcsolódó "Javaslatként") érdemes közölnie. Ha a probléma sok embert érint, "alulról jövő" kezdeményezéséhez ezen vagy más fórumokon többen is csatlakozhatnak, ami végül új vagy módosult szabályozáshoz vezethet.
Ugyanakkor előfordulhat, hogy épp nincs olyan Téma vagy Rovat a U-debate-ben, ahová egy "alulról jövő" fölvetés tartalmilag illeszkedne. Ha fölvetésének helyet keres, először mindenképp böngéssze át a már folyó vitákat. Ha talál megfelelő Témát, ez alá már rögtön posztolhat is. Amennyiben van releváns Rovat, de alatta nincs megfelelő Téma, mi fogunk segíteni ezt létrehozni. Akkor is hozzánk forduljon, ha megfelelő Rovatot sem talál.
Téma vagy Rovat létrehozására javaslatot tehet a "Disqus" alkalmazással, ha bejelentkezést követően a vitaoldalak jobb szélén a "Témajavaslatok" feliratra kattint. Ha itt azt találja, hogy témajavaslatát már más is beküldte, csak annyi a dolga, hogy saját szavazatával is megerősíti a javaslatot. A vitafórum moderátorai rendszeresen megvizsgálják a felmerült ötleteket és döntenek az új Témák bevezetéséről. Ha Ön úgy gondolja, hogy témajavaslata jól illeszkedik a platform küldetéséhez és jelenős érdeklődést fog kiváltani, kérjük, a gyorsabb előrelépés érdekében közvetlenül vegye föl a kapcsolatot a moderátorokkal (ld.: Kapcsolat).

Hogyan szerkeszthetem a profilomat?
Ha Ön belépett, profiloldalát a lap jobb felső szegmensében olvasható felhasználónevére kattintva érheti el. Megtekintheti személyes adatait (név, születési hely stb.) és nyomon követheti korábbi aktivitását ("Üzeneteim"). A "Profil szerkesztése" gombra kattintva módosíthatja adatait (pl. név, lakóhely, jelszó) és az adatai láthatóságát, továbbá törölheti regisztrációját a PbP platformon.

Hogyan értékelhetem a platformot?
A platform bármelyik oldalán vigye az egérkurzort a jobb felső sarokba, ahol megnyithat és kitölthet egy, a PbP platform használatával kapcsolatos kérdőívet. (Amennyiben a böngészője nem tudja megjeleníteni a hivatkozást, itt elérheti a kérdőívet.)

Hogyan használjam a PbP Widgetet?
A PbP Widget úgy működik, mint egy önálló kis weboldal, és a platform két fő eszköze, a Policy Profiler (kvíz) és a U-debate (vitafórum) Európa szerte történő terjesztését szolgálja. A telepítéséhez itt olvashat instrukciókat.