Νομική Αποποίηση

Πληροφορίες, περιλήψεις συζητήσεων, εικόνες και άλλο σχετικό υλικό που παράγεται στο σύστημα Puzzled by Policy από εξουσιοδοτημένα άτομα (διαμεσολαβητές, κεντρικούς  και άλλους διαχειριστές του συστήματος Puzzled by Policy) είναι πνευματική ιδιοκτησία του PbP 20101-2011. Ως εκ τούτου, το PbP επιτρέπει στα εξουσιοδοτημένα άτομα να λαμβάνουν οποιοδήποτε αντίγραφο του δημοσιευμένου υλικού για προσωπική τους χρήση και όχι για εμπορική, διασφαλίζοντας τους ότι για τη χρήση κάθε τέτοιου αντίγραφου έχουν εξασφαλιστεί και παρασχεθεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού του, καθώς και κάθε άλλη προϋπόθεση περί ιδιοκτησίας που αναφέρεται σε αυτό.       

Το PbP δεν αντιπροσωπεύει, ούτε αναλαμβάνει  ευθύνη ή/και  εγγυάται για  την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας/υλικού, που περιέχεται, συνδέεται, downloaded ή είναι προσβάσιμο με αυτό ή που προέρχεται από κάποια μη έγκυρη υπηρεσία, ούτε την ποιότητα όποιας άλλης πληροφορίας/υλικού που εμφανίζεται ή αποκτάται από τους χρήστες. Το PbP αποποιείται ευθυνών για σφάλματα και παραλείψεις του περιεχομένου πληροφορίας/υλικού, που αναλαμβάνεται από χρήστες ή βρίσκεται εκτός του συστήματος PbP. Επομένως, πρέπει οι χρήστες να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε επίκληση τέτοιας  πληροφορίας/υλικού εξαρτάται και γίνεται με δική τους ευθύνη. Καμία εγγύηση, ρητή ή μη, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων περί μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων, τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανυπαρξίας από ιό στον υπολογιστή, δε δίνεται πέρα από αυτό το σύστημα και τις διασυνδέσεις του με άλλες ιστοσελίδες ή διαδικτυακά πεδία (fora). Το PbP μπορεί να περιλαμβάνει υπερκείμενους τόπους ή συνδέσμους με άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν του ανήκουν, που δεν τους διαχειρίζεται ή που δεν τους ελέγχει και δεν τους αναθεωρεί. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται απλώς ως πηγές πληροφόρησης και για την εξυπηρέτηση του χρήστη/επισκέπτη.           

Το υλικό του PbP δεν ασκεί έλεγχο σε αυτούς τους τόπους ή συνδέσμους, στις θέσεις τους, στην αξιοπιστία τους, στα πνευματικά δικαιώματα ή στα εμπορικά σήματά τους, στη νομιμότητα του εμπεριεχομένου υλικού αυτών των ιστοσελίδων, ούτε είναι χορηγός και δεν επικυρώνει ή εγκρίνει τις  πληροφορίες, το περιεχόμενο, τις απόψεις, το υλικό και τις υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτούς τους εξωτερικούς τόπους και συνδέσμους. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτούς με δική τους ευθύνη. Οποιαδήποτε αναφορά στο σύστημα  PbP σε συγκεκριμένα εμπορικά προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες ή η χρήση όποιου εμπορικού σήματος ή επωνυμία επιχείρησης γίνεται μόνο για λόγους πληροφόρησης και διευκόλυνσης του κοινού και δεν αποτελεί έγκριση, σύσταση, ή εύνοια από το σύστημα PbP και τη σύμπραξη PbP.

*Αυτό το κέιμενο είναι μετάφραση του αντίστοιχου αγγλικού. Παρακαλώ σημειώστε ότι, σε περίπτωση διαφορών, μόνο η αγγλική εκδοχή είναι νομικά έγκυρη.