Πώς να συμμετέχετε!


Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα του PuzzledbyPolicy; 
                                                        

 

Πατήστε  το κουμπί «Σύνδεση/Εγγραφή» στο πάνω μέρος της σελίδας. 1) Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook τότε πατήστε το κουμπί Facebook Connect. Έτσι, θα συγχρονιστούν αυτομάτως οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στην  πλατφόρμα και οι ρυθμίσεις εισόδου στο λογαριασμό σας στο Facebook οι οποίες θα χρησιμοποιούνται και ως λεπτομέρειες εισόδου στην πλατφόρμα του PbP. 2) Αν δε θέλετε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας στο Facebook ή αν δεν έχετε τέτοιο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί «Σύνδεση/Εγγραφή», ακολουθείστε τις οδηγίες και δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό για την πλατφόρμα PbP.

Πώς να συνδεθώ;
Αν εγγραφήκατε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook, πατήστε το κουμπί σύνδεση Facebook. Αν εγγραφήκατε απευθείας στην πλατφόρμα PbP, Facebook, χρησιμοποιείστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, που έχετε επιλέξει, για να συνδεθείτε.

Με ποια γλώσσα μπορώ να μπω στην πλατφόρμα;
Η επιλογή της γλώσσας σας επιτρέπει να μπείτε στην εκδοχή της πλατφόρμας σε κάθε μια από τις πέντε γλώσσες, πατώντας στο εικονίδιο με την αντίστοιχη σημαία χώρας:  Αγγλικά, Ουγγρικά, Ισπανικά, Ιταλικά ή Ελληνικά.

Πώς θα χρησιμοποιήσω την ενότητα του Policy Profiler (Κατανοήστε);

→ Πατώντας το κουμπί «Έναρξη» της πρώτης εικόνας (Κατανοήστε) στην Αρχική Σελίδα της πλατφόρμας θα οδηγηθείτε κατευθείαν  στη σελίδα του Policy Profiler (ερωτηματολόγιο).
→ Επιλέξτε τη χώρα (μέσα από την επιλογή «Επιλέξτε τη χώρα σας») με τα ενδιαφερόμενα μέρη της οποίας επιθυμείτε να συγκρίνετε τις απόψεις και τις προτιμήσεις σας.
→ Πατώντας το κουμπί «Έναρξη» στη σελίδα του Policy Profiler, ξεκινάτε να απαντάτε στο ερωτηματολόγιο κάνοντας χρήση κλίμακας 5 σημείων που κυμαίνεται από το «Διαφωνώ Απόλυτα» έως το «Συμφωνώ Απόλυτα» (έχοντας επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε  «Καμία Άποψη»). Επιπλέον, τη σπουδαιότητα κάθε ερώτησης μπορείτε να τη αξιολογήσετε  με 1 έως 3 αστέρια, επιλογή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
→ Αφού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, εμφανίζεται μια άλλη σελίδα, όπου σας ζητείται να συμπληρώστε, προαιρετικά, τα δημογραφικά σας στοιχεία. Με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων, πατάτε το κουμπί «Υποβολή» έτσι ώστε να αποθηκευθούν τα στοιχεία σας.  Εναλλακτικά μπορείτε να παραλείψετε αυτή τη διαδικασία και να  προχωρήσετε  κατευθείαν  στη σελίδα των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους, στο πλαίσιο του έργου, αλλά είναι πολύ σημαντικά για την αξιολόγηση.

Στο τέλος, θα εμφανιστεί σελίδα με μια γραφική αναπαράσταση των προτιμήσεων σας, μέσα από τρεις τύπους  γραφημάτων: 

  • 1ο γράφημα: Ένα γράφημα διασποράς παρουσιάζει τη θέση σας και αυτές των ενδιαφερόμενων μερών ανάλογα με τις επιλεγμένες κατηγορίες ερωτήσεων. Επίσης, ο χρήστης έχει την επιλογή να συγκρίνει τη θέση του και με αυτές  των Διεθνών Φορέων.
  • 2ο γράφημα:  Ένα ραβδόγραμμα αντιπαραβάλει τις θέσεις των χρηστών και των ενδιαφερόμενων μερών με τη μορφή ποσοστού, όπου το ποσοστό  100%  σημαίνει απόλυτη ταύτιση απόψεων.
   • 3ο γράφημα: Το τελευταίο διάγραμμα παρουσιάζει τις θέσεις όλων των χρηστών σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό για θέματα μετανάστευσης. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις θέσεις των χρηστών ανά χώρα (Ισπανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία) 

Πώς θα χρησιμοποιήσω την ενότητα του Policy Profiler (Κατανοήστε);

→ Πατώντας το κουμπί «Έναρξη» της πρώτης εικόνας (Κατανοήστε) στην Αρχική Σελίδα της πλατφόρμας θα οδηγηθείτε κατευθείαν  στη σελίδα του Policy Profiler (ερωτηματολόγιο).
→ Επιλέξτε τη χώρα (μέσα από την επιλογή «Επιλέξτε τη χώρα σας») με τα ενδιαφερόμενα μέρη της οποίας επιθυμείτε να συγκρίνετε τις απόψεις και τις προτιμήσεις σας.
→ Πατώντας το κουμπί «Έναρξη» στη σελίδα του Policy Profiler, ξεκινάτε να απαντάτε στο ερωτηματολόγιο κάνοντας χρήση κλίμακας 5 σημείων που κυμαίνεται από το «Διαφωνώ Απόλυτα» έως το «Συμφωνώ Απόλυτα» (έχοντας επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε  «Καμία Άποψη»). Επιπλέον, τη σπουδαιότητα κάθε ερώτησης μπορείτε να τη αξιολογήσετε  με 1 έως 3 αστέρια, επιλογή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
→ Αφού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, εμφανίζεται μια άλλη σελίδα, όπου σας ζητείται να συμπληρώστε, προαιρετικά, τα δημογραφικά σας στοιχεία. Με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων, πατάτε το κουμπί «Υποβολή» έτσι ώστε να αποθηκευθούν τα στοιχεία σας.  Εναλλακτικά μπορείτε να παραλείψετε αυτή τη διαδικασία και να  προχωρήσετε  κατευθείαν  στη σελίδα των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους, στο πλαίσιο του έργου, αλλά είναι πολύ σημαντικά για την αξιολόγηση.

Στο τέλος, θα εμφανιστεί σελίδα με μια γραφική αναπαράσταση των προτιμήσεων σας, μέσα από τρεις τύπους  γραφημάτων: 

• 1ο γράφημα: Ένα γράφημα διασποράς παρουσιάζει τη θέση σας και αυτές των ενδιαφερόμενων μερών ανάλογα με τις επιλεγμένες κατηγορίες ερωτήσεων. Επίσης, ο χρήστης έχει την επιλογή να συγκρίνει τη θέση του και με αυτές  των Διεθνών Φορέων.
• 2ο γράφημα:  Ένα ραβδόγραμμα αντιπαραβάλει τις θέσεις των χρηστών και των ενδιαφερόμενων μερών με τη μορφή ποσοστού, όπου το ποσοστό  100%  σημαίνει απόλυτη ταύτιση απόψεων.
• 3ο γράφημα: Το τελευταίο διάγραμμα παρουσιάζει τις θέσεις όλων των χρηστών σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό για θέματα μετανάστευσης. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις θέσεις των χρηστών ανά χώρα (Ισπανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία).

Μπορώ να κοινοποιήσω τα αποτελέσματά μου;
Τα αποτελέσματα σας μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω των προσωπικών σας λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κλπ), π.χ. τα ποσοστά του ραβδογράμματος μπορούν να αναρτηθούν στον τοίχο σας στο Facebook.

Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα αποτελέσματά μου;
Έχετε την επιλογή να εγγραφείτε στην πλατφόρμα του PbP και να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας, γεγονός που σας επιτρέπει να τις αλλάξετε αργότερα ή και να αποφύγετε να απαντάτε στις ίδιες ερωτήσεις ξανά και ξανά.  Ωστόσο, η εγγραφή στην πλατφόρμα του PbP δεν είναι υποχρεωτική για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Μπορείτε επίσης να επανεκκινήσετε το ερωτηματολόγιο πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Ποιος είναι ο σκοπός του αναδυόμενου παραθύρου (pop – up window) που εμφανίζεται στην τελευταία σελίδα;
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προτείνονται τα θέματα συζήτησης (της ενότητας Συζητήστε) που πιθανότατα σας ενδιαφέρουν. Τα προτεινόμενα θέματα συζήτησης ανήκουν στην κατηγορία εκείνη, στην οποία έχετε δώσει τις πιο ακραίες θέσεις. Αν όλες οι θέσεις σας είναι μέτριες ή ουδέτερες, σας προτείνεται ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα εμφανίζοντας το σχετικό μήνυμα. Πατώντας στο σχετικό κουμπί, θα μεταβείτε κατευθείαν στα θέματα συζήτησης. Τα κύρια θέματα της ενότητας Συζητήστε (u-debate)είναι παρόμοια με τις κατηγορίες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου Policy Profiler (ενότητα Κατανοήστε). Μ’ αυτό τον τρόπο, έχετε πρόσβαση στα θέματα συζήτησης που είναι σχετικά με τις ερωτήσεις που μόλις απαντήσατε στο  PP. 

Πώς να χρησιμοποιήσω την ενότητα τοu u-debate;
Τα εικονίδια με τις σημαίες εμφανίζονται και στην Αρχική Σελίδα του ενότητας Συζητήστε.  Πατώντας στην αντίστοιχη σημαία μπορείτε να δείτε στοιχεία και περιεχόμενο στη γλώσσα που επιθυμείτε. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ενότητα αυτή, να διαβάσετε τις συζητήσεις που ήδη έχουν γίνει, να δείτε τα στατιστικά στοιχεία, καθώς και ποιοι χρήστες συμμετέχουν εκείνη τη στιγμή στην πλατφόρμα. Για να συμμετάσχετε στην ενότητα Συζητήστε η εγγραφή στην πλατφόρμα είναι υποχρεωτική.  Πέντε κουμπιά στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας της ενότητας αυτής, σας επιτρέπουν να δείτε τις θεματικές κατηγορίες συζήτησης κάθε χώρας-πιλότου επιλέγοντας την αντίστοιχη χώρα. Να σημειωθεί ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα παραπάνω από μία επιλογές, πράγμα που επιτρέπει να βλέπετε όλα τα κύρια θέματα συζήτησης μαζί (π.χ. Ελληνικά και Ιταλικά).

Πώς θα συμμετέχω στο διάλογο/θέμα συζήτησης;
Πατήστε εδώ για να δείτε πώς μπορείτε να συμμετέχετε στις συζητήσεις.

Πως μπορώ να επεξεργαστώ το προφίλ μου;
Για να επεξεργαστείτε το προφίλ σας, πατήστε πάνω στο «όνομα χρήστη» όπως εμφανίζεται στη γραμμή μενού της αρχικής σελίδας (π.χ Maria X). Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές προσωπικές σας πληροφορίες (Όνομα, Τόπος γέννησης, κλπ) και τις δραστηριότητες σας (Τα Μηνύματα μου). Πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία Προφίλ», μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, Χώρα κατοικίας, Ηλικία, Φύλο, Κωδικός Πρόσβασης, Φωτογραφία, κλπ). Επίσης, έχετε την επιλογή να καταργήσετε την εγγραφή σας από την πλατφόρμα.

Πώς θα αξιολογήσω την πλατφόρμα;
Μετακινώντας το ποντίκι στο πάνω-δεξί μέρος της Αρχικής Σελίδας, μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό με τη χρήση της πλατφόρμας ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη σε κάθε σελίδα της πλατφόρμας.

Πώς θα χρησιμοποιήσω τη  μικρο- εφαρμογή widget;
Η εφαρμογή widget του PbP λειτουργεί ως μια μικρή ιστοσελίδα και έχει ως σκοπό τη διάχυση των δύο κύριων εργαλείων της πλατφόρμας του PbP, δηλαδή, της ενότητας Policy Profiler-ερωτηματολογίου  (Κατανοήστε) και της ενότητας u-debate (Συζητήστε), σε όλη την Ευρώπη.
Πατήστε εδώ για να δείτε πως μπορείτε να την εγκαταστήσετε.