Εκθέσεις Αποτελεσμάτων και Απαντήσεις των Φορέων Λήψης Αποφάσεων

  Result results
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Παρουσίαση αποτελεσμάτων συμμετοχής και διαβούλευσης στην πλατφόρμα του Puzzled by Policy για την πε ...

Download Consultation Report
Policy Maker Feedback
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων συμμετοχής και διαβούλευσης στην πλατφόρμα του Puzzled by Policy για την πε ...

Download Consultation Report
Policy Maker Feedback
Policy Maker Feedback
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Συμμετοχής & Διαβούλευσης στην Πλατφόρμα του PbP για την περίοδο αναφοράς ...

Download Consultation Report
Policy Maker Feedback
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων συμμετοχής και διαβούλευσης στην πλατφόρμα του Puzzled by Policy για την πε ...

Download Consultation Report
Policy Maker Feedback