Αποτελέσματα

Το Puzzled by Policy εμπλέκει ενεργά τους πολίτες και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ενθαρρύνονται να συμμετέχουν απευθείας στο διάλογο, ωστόσο αντιλαμβανόμαστε ότι το επιβαρυμένο καθημερινό τους πρόγραμμα δεν επιτρέπει πάντα κάτι τέτοιο. Προκειμένου να παραμένουν ενήμεροι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ως προς τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται, η ομάδα του Puzzled by Policy ετοιμάζει περιοδικά και διανέμει αναφορές με τα αποτελέσματα διαβούλευσης. Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των χρηστών στο ερωτηματολόγιο, οι απόψεις τους στα θέματα που συζητούνται και συγκεντρωμένα δημογραφικά στοιχεία για τους συμμετέχοντες εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι αναφορές των αποτελεσμάτων διαβούλευσης είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα για κατέβασμα και για σχολιασμό, μαζί με όλα τα σχόλια και απαντήσεις που έχουν σταλεί από τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η συνεργασία πολιτών και υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε θέματα πολιτικής που είναι σημαντικά γι’ αυτούς.